การใช้โกรทฮอร์โมนในการบำบัดอาการผู้ป่วยโรคไต

โกรทฮอร์โมน หรือ Human growth hormone (HGH) เป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย และควบคุมเมตาบอลิซึมของกล้ามเนื้อและกระดูก ในผู้ใหญ่ HGH ยังมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมสัดส่วนของร่างกาย การเผาผลาญสารอาหาร รวมถึงการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด

HGH นั้นมีประโยชน์มากมายต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ การรักษาอาการบาดเจ็บ ตลอดจนการบรรเทาอาการและลดอัตราการตายของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วย

เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง

โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease; CKD) คือภาวะที่ไตค่อยๆ สูญเสียหน้าที่ในการกรองของเสีย จนทำให้เกิดการสะสมของน้ำและของเสียภายในร่างกาย โรคไตเรื้อรังนั้นมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในผู้ป่วยระยะท้ายๆ 

โดยปกติแล้ว HGH จะออกฤทธิ์โดยผ่านการกระตุ้น Insulin-like growth factor 1 และ 2 (IGF1 และ 2) แต่ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง กลไกของ HGH-IGF จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนบางอย่างของโรค เช่น การอักเสบ โดยในภาวะอักเสบที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถกำจัดสารพิษออกได้ตามปกติ จะทำให้เกิดผลตามมามากมาย เช่น เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร ขาดสารอาหาร และขาดโกรทฮอร์โมน ซึ่งส่งผลให้มีความผิดปกติในการเจริญเติบโตอย่างรุนแรงด้วย

ผลการรักษาด้วย HGH ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

The use of recombinant HGH (rHGH) therapy has been found to improve malnutrition and inflammation, and even help maintain normal growth in both children and adults who have CKD.

จากการศึกษาทางคลินิกมากมายในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง พบว่า การใช้ rHGH นั้นมีประสิทธิภาพในการ:

 • เพิ่มระดับ IGF1 ซึ่งเป็นสื่อกลางในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์และกล้ามเนื้อ
 • เพิ่มการสร้างโปรตีน 
 • เพิ่มความไวต่ออินซูลิน
 • ควบคุมการเผาผลาญไลโปโปรตีน ส่งผลให้ระดับไขมันคอเลสเตอรอลลดลง
 • ฟื้นฟูการทำงานของเซลล์เยื่อบุอวัยวะ โดยกระตุ้นการสร้างไนตริกออกไซด์ (NO)
 • ลดระดับฮอร์โมนที่ทำให้เบื่ออาหาร (Leptin และ Ghrelin) ส่งผลให้โภชนาการร่างกายดีขึ้น

ด้วยเหตุนี้ จึงคาดว่าการรักษาด้วย rHGH น่าจะช่วยฟื้นฟูการเจริญเติบโตและพัฒนาการในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง รวมถึงช่วยบรรเทาอาการและลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยรวมด้วย

การรับ rHGH เข้าสู่ร่างกาย

ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกับโกรทฮอร์โมน (rHGH) ภายใต้การควบคุมของแพทย์มากมาย ที่เหมาะกับคุณและลูกของคุณ

GENOTROPIN เป็นสารสังเคราะห์เลียนแบบโกรทฮอร์โมนตามธรรมชาติ ที่รับเข้าสู่ร่างกายโดยการฉีดใต้ผิวหนัง และใช้เพื่อการรักษาโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะขาดโกรทฮอร์โมนมาหลายทศวรรษ

ตัวเลือกที่เหมาะแก่การพกพา อย่าง Pfizer GENOTROPIN 36 IU GoQuick Pen เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปหลอดฉีดคล้ายปากกาแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งปัจจุบันมีวางจำหน่ายแล้วในประเทศไทย

 • The product is approved by FDA for the treatment of growth hormone deficiency (GHD) in children and adults.
 • นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ต่อการรักษาโรค Prader-Willi syndrome, Turner syndrome และภาวะโตช้า แคระแกร็น ในเด็กด้วย
 • คุณสามารถหาซื้อ Pfizer GENOTROPIN 36 IU GoQuick Pen ของแท้ได้ตามร้านขายยาเท่านั้น 

ความปลอดภัยและข้อควรระวัง:

ผลที่อาจเกิดจากการใช้ GENOTROPIN ที่ควรต้องระมัดระวัง ได้แก่ ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ความดันโลหิตสูง และภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ ดังนั้น หากคุณมีปัญหาใดๆ ด้านสุขภาพ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์


อ้างอิง
 • Gupta, D., Gardner, M., & Whaley-Connell, A. (2011). Role of Growth Hormone Deficiency and Treatment in Chronic Kidney Disease. Cardiorenal medicine1(3), 174–182. doi:10.1159/000329930
 • Gupta, V., & Lee, M. (2012). Growth hormone in chronic renal disease. Indian journal of endocrinology and metabolism16(2), 195–203. doi:10.4103/2230-8210.93736
 • Mahesh, S., & Kaskel, F. (2008). Growth hormone axis in chronic kidney disease. Pediatric nephrology (Berlin, Germany)23(1), 41–48. doi:10.1007/s00467-007-0527-x
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email