Novartis' Afinitor

Afinitor (everolimus) เป็นยารักษามะเร็งที่ขัดขวางการเติบโตของเซลล์มะเร็งและชะลอการแพร่กระจายในร่างกาย

Afinitor ใช้ในการรักษามะเร็งไต มะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกในสมองบางชนิดได้ นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาเนื้องอกในกระเพาะอาหารลำไส้หรือตับอ่อนบางชนิด

Afinitor ยังใช้ในการรักษาอาการชักบางประเภทหรือเนื้องอกที่ไม่เป็นมะเร็ง (อ่อนโยน) ของสมองหรือไตในผู้ที่มีภาวะทางพันธุกรรมที่เรียกว่า tuberous sclerosis complex

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on skype
Share on email
Share on pinterest

คำอธิบาย

Afinitor คืออะไร?

Afinitor (everolimus) เป็นยารักษามะเร็งที่ขัดขวางการเติบโตของเซลล์มะเร็งและชะลอการแพร่กระจายในร่างกาย

Afinitor ใช้ในการรักษามะเร็งไต มะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกในสมองบางชนิดได้ นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาเนื้องอกในกระเพาะอาหารลำไส้หรือตับอ่อนบางชนิด

Afinitor ยังใช้ในการรักษาอาการชักบางประเภทหรือเนื้องอกที่ไม่เป็นมะเร็ง (อ่อนโยน) ของสมองหรือไตในผู้ที่มีภาวะทางพันธุกรรมที่เรียกว่า tuberous sclerosis complex

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

For English