• คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products


โกรทฮอร์โมน หรือ HGH
คือ ฮอร์โมนเจริญวัย
ที่ถูกสร้างขึ้นตอนเราหลับ

HGH สามารถ ควบคุมระดับน้ำตาล ให้คงที่ได้เป็นอย่างดี

เนื่องจาก HGH มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับอินซูลิน จึงมีคุณสมบัติ ในการจัดการกับระดับน้ำตาลส่วนเกินให้เป็นปรกติ 

สำหรับบุคคลทั่วไป และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน HGH จะช่วยให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และได้รับอินซูลินอยู่แล้ว ถึงแม้ว่า HGH จะมีประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี แต่ผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นต้องปรึกษากับแพทย์ของคุณ ก่อนตัดสินใจเพิ่ม HGH

ทําให้เราอายุยืน เด็กลง

HGH เป็นหนึ่งในฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ที่มีหน้าที่ในการเจริญเติบโตซ่อมแซมและบำรุงรักษา …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can maintain longevity and make you more youthful and radiant forever.

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Productsโกรทฮอร์โมน หรือ HGH
คือ ฮอร์โมนเจริญวัย
ที่ถูกสร้างขึ้นตอนเราหลับ

HGH สามารถ ควบคุมระดับน้ำตาล ให้คงที่ได้เป็นอย่างดี

เนื่องจาก HGH มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับอินซูลิน จึงมีคุณสมบัติ ในการจัดการกับระดับน้ำตาลส่วนเกินให้เป็นปรกติ 

สำหรับบุคคลทั่วไป และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน HGH จะช่วยให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และได้รับอินซูลินอยู่แล้ว ถึงแม้ว่า HGH จะมีประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี แต่ผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นต้องปรึกษากับแพทย์ของคุณ ก่อนตัดสินใจเพิ่ม HGH

ทําให้เราอายุยืน เด็กลง

HGH เป็นหนึ่งในฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ที่มีหน้าที่ในการเจริญเติบโตซ่อมแซมและบำรุงรักษา …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can maintain longevity and make you more youthful and radiant forever.

HGH เป็นฮอร์โมนสำคัญของมนุษย์ทุกคน ทำให้เราเติบโต ซ่อมแซมและเสริมสร้าง กล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็น เนื้อเยื่อต่างๆ ไปจนถึงเส้นผมและผิวหนังของเรา อายุที่มากขึ้นทำให้ HGH ในร่างกายของเราลดน้อยลง การเพิ่ม HGH เข้าไปจึงเป็นเสมือนการย้อนเวลากลับไปเมื่อครั้งที่เรายังเป็นวัยรุ่น ความสดใส ความตึงกระชับในทุกสัดส่วน ผิวที่เต็มไปด้วยความชุ่มชื้นและมีชีวิตชีวา ความร่าเริงและพละกำลังของเรา จะกลับมา สิ่งเหล่านี้สามารถคาดหวังจากการเพิ่ม HGH ได้อย่างแน่นอน


ผิวสวยสุขภาพดี

HGH เป็นสูตรหลักในการซ่อมแซมเซลล์และส่งมอบสารอาหารที่จำเป็นต่อเซลล์ผิว ผิวที่ไร้ที่ติคือ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can help your skin beautiful and healthy.

HGH คือตัวการสำคัญ ในการช่วยซ่อมแซม และนำสารอาหารที่จำเป็น เข้าสู่เซลล์ผิว

ผิวที่สวยคือสุดยอดปราถนา ของ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย HGH สามารถทำให้ผิวคุณดูดี สวย เปล่งปลั่ง อ่อนเยาว์ แลดูย้อนวัยอย่างเห็นได้ชัดเพิ่มความสูง

HGH มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและการพัฒนาของร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม

HGH can increase height

HGH มีหน้าที่หลักสำคัญ ในการทำให้ร่างกายการเจริญเติบโต ตั้งแต่วัยทารก จนถึงวัยหนุ่มสาว มนุษย์เราต้องอาศัย HGH กันทุกคน GHD หรือภาวะการขาดฮอร์โมนเจริญเติบโต (Growth Hormone Deficiency) ส่งผลให้เด็กที่เป็นภาวะนี้ มีความสูงต่ำกว่าเกณฑ์ เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นช้า ร่ายกายไม่สมส่วน การเพิ่ม HGH ให้กับร่างกาย เพื่อให้อยู่ในปริมาณที่ปรกติ จึงเป็นทางออกเดียวที่จะรักษาโรคภัยเหล่านี้ได้ ในคนปรกติ และกระดูกยังไม่ปิด แต่อยากเพิ่มความสูง HGH จึงถือเป็นคำตอบสุดท้ายที่คาดหวังผลลัพธ์ได้อย่างแน่นอน


สมรรถภาพทางเพศ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า HGH มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม

HGH can multiply sexual function.

อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า HGH คือฮอร์โมนท่ีทำให้ร่างกายแข็งแรง เสริมประสิทธภาพทั้งอวัยวะภายในและภายนอก นอกจากนั้น
HGH ยังช่วยบาลานซ์ฮอร์โมนต่างๆในร่างกาย ให้สมดุลสิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยหลักในการทาํ ให้สุขภาพทางเพศของคุณสมบูรณ์ไมว่าจะเป็นเรื่องความตื่นนตัวทางเพศท่ีมากข้ึน ของความฟิตท่ีมากข้ึน ระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน และแน่นอนท่ีสุดคือ จำนวนครั้งท่ีมากข้ึน
เปล่ียนเป็นคนใหม่

่ีแขง็แกร่งและน่าหลงใหล ดว้ ย HGHสร้างมวลกล้ามเนื้อ

เราทุกคนรู้ว่าโปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมกล้ามเนื้อและสิ่งนี้ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can increase muscle mass (popular in bodybuilders).

เราต่างก็รู้ว่าโปรตีนคือสารอาหารสำคัญ ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ HGH คือฮอร์โมนสำคัญ ที่ช่วยเพิ่มปริมาณการแบ่งเซลล์ของกล้ามเนื้อ ให้ทวีคูณมากยิ่งขึ้นและนำพาโปรตีนเข้าสู่กล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ HGH จึงช่วยส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น หลังจากออกกำลังกายอย่างหนัก HGH ย่นระยะเวลาในการพักฟื้นให้สั้นลง ทำให้นักกีฬาสามารถ กลับมาออกกำลังกายซ้ำในกล้ามเนื้อส่วนเดิม ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


เผาผลาญไขมัน

HGH เป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการส่งเสริมและกระตุ้นการเผาผลาญของเราแม้ในขณะที่ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can burn fat more productively.

HGH คือฮอร์โมน ที่เพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย แม้ในขณะที่ร่างกายพักผ่อน HGH ช่วยให้เกิดการเผาผลาญขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหมือนตอนที่เราเป็นเด็กที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน ไขมันคือพลังงานสะสมในรูปแบบพลังงานส่วนเกิน ที่ HGH สามารถเผาผลาญออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอสุดพิเศษ!

สำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

Sold out

Quick View

Proviron 25 mg Tablet

$29.63 – $355.55
เลือกรูปแบบ

Sold out

Quick View

NEBIDO 250 mg /ml

$251.85 – $2,222.22
เลือกรูปแบบ


Quick View

Nolvadex-D 20 mg

$29.63
หยิบใส่ตะกร้า

Sold out

Quick View

Pregnyl (HCG) ® 5000 I.U

$74.07 – $711.11
เลือกรูปแบบ

รีวิวจากลูกค้าของเรา

ความคิดเห็นจริงจากผู้ใช้งานจริง
ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อของฉันและทำให้แข็งแรง
Ben
Ben
ขอบคุณมาก ทุกอย่างยอดเยี่ยม และ มาในกล่องที่ใหญ่และเย็น
Chris
Chris
ขอบคุณสำหรับสินค้าของแท้และบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม
Tom
Tom
สุขภาพของผมดีขึ้นและรู้สึกเด็กลง
Jeff
Jeff
Previous
Next

รายละเอียดเกี่ยวกับ

การจัดส่งสินค้า

พื้นที่กรุงเทพฯ

ส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว เพียง 3 ชม. ในพื้นที่กรุงเทพฯ

จังหวัดต่างๆในประเทศไทย

หัวหิน พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ หรือจังหวัดอื่นๆในไทยจะจัดส่งโดย Kerry express หรือ Air cargo

ต่างประเทศ

จัดส่งไปต่างประเทศ EMS (3-7 วัน ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง) โดย Express courier UPS 

ให้คำแนะนำส่วนบุคคล

เรามีบริการให้คำแนะนำการใช้งานสำหรับส่วนบุคคลฟรี

FREE!! 40 sets of needles and alcohol pad.

หมายเหตุ1: ไม่มีค่าส่งสินค้าเพิ่มเติมสำหรับการส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ
สำหรับการส่งสินค้าไปต่างประเทศ คิดตามระยะทางจริง

หมายเหตุ2: สินค้าของเราทุกกล่อง ถูกแพ็คด้วยความใส่ใจ
และถูกควบคุมอุณหภูมิในแพ็กเกจถนอมความเย็น
เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งถึงมือลูกค้าทุกๆ กล่อง มีคุณภาพที่ดีที่สุด

ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condim sem rhoncus quam semper libero sit amet adipiscing.


ผิวสวยสุขภาพดี

HGH เป็นสูตรหลักในการซ่อมแซมเซลล์และส่งมอบสารอาหารที่จำเป็นต่อเซลล์ผิว ผิวที่ไร้ที่ติคือ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can help your skin beautiful and healthy.

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Productsโกรทฮอร์โมน หรือ HGH
คือ ฮอร์โมนเจริญวัย
ที่ถูกสร้างขึ้นตอนเราหลับ

HGH สามารถ ควบคุมระดับน้ำตาล ให้คงที่ได้เป็นอย่างดี

เนื่องจาก HGH มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับอินซูลิน จึงมีคุณสมบัติ ในการจัดการกับระดับน้ำตาลส่วนเกินให้เป็นปรกติ 

สำหรับบุคคลทั่วไป และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน HGH จะช่วยให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และได้รับอินซูลินอยู่แล้ว ถึงแม้ว่า HGH จะมีประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี แต่ผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นต้องปรึกษากับแพทย์ของคุณ ก่อนตัดสินใจเพิ่ม HGH

ทําให้เราอายุยืน เด็กลง

HGH เป็นหนึ่งในฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ที่มีหน้าที่ในการเจริญเติบโตซ่อมแซมและบำรุงรักษา …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can maintain longevity and make you more youthful and radiant forever.

HGH เป็นฮอร์โมนสำคัญของมนุษย์ทุกคน ทำให้เราเติบโต ซ่อมแซมและเสริมสร้าง กล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็น เนื้อเยื่อต่างๆ ไปจนถึงเส้นผมและผิวหนังของเรา อายุที่มากขึ้นทำให้ HGH ในร่างกายของเราลดน้อยลง การเพิ่ม HGH เข้าไปจึงเป็นเสมือนการย้อนเวลากลับไปเมื่อครั้งที่เรายังเป็นวัยรุ่น ความสดใส ความตึงกระชับในทุกสัดส่วน ผิวที่เต็มไปด้วยความชุ่มชื้นและมีชีวิตชีวา ความร่าเริงและพละกำลังของเรา จะกลับมา สิ่งเหล่านี้สามารถคาดหวังจากการเพิ่ม HGH ได้อย่างแน่นอน


ผิวสวยสุขภาพดี

HGH เป็นสูตรหลักในการซ่อมแซมเซลล์และส่งมอบสารอาหารที่จำเป็นต่อเซลล์ผิว ผิวที่ไร้ที่ติคือ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can help your skin beautiful and healthy.

HGH คือตัวการสำคัญ ในการช่วยซ่อมแซม และนำสารอาหารที่จำเป็น เข้าสู่เซลล์ผิว

ผิวที่สวยคือสุดยอดปราถนา ของ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย HGH สามารถทำให้ผิวคุณดูดี สวย เปล่งปลั่ง อ่อนเยาว์ แลดูย้อนวัยอย่างเห็นได้ชัดเพิ่มความสูง

HGH มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและการพัฒนาของร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม

HGH can increase height

HGH มีหน้าที่หลักสำคัญ ในการทำให้ร่างกายการเจริญเติบโต ตั้งแต่วัยทารก จนถึงวัยหนุ่มสาว มนุษย์เราต้องอาศัย HGH กันทุกคน GHD หรือภาวะการขาดฮอร์โมนเจริญเติบโต (Growth Hormone Deficiency) ส่งผลให้เด็กที่เป็นภาวะนี้ มีความสูงต่ำกว่าเกณฑ์ เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นช้า ร่ายกายไม่สมส่วน การเพิ่ม HGH ให้กับร่างกาย เพื่อให้อยู่ในปริมาณที่ปรกติ จึงเป็นทางออกเดียวที่จะรักษาโรคภัยเหล่านี้ได้ ในคนปรกติ และกระดูกยังไม่ปิด แต่อยากเพิ่มความสูง HGH จึงถือเป็นคำตอบสุดท้ายที่คาดหวังผลลัพธ์ได้อย่างแน่นอน


สมรรถภาพทางเพศ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า HGH มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม

HGH can multiply sexual function.

อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า HGH คือฮอร์โมนท่ีทำให้ร่างกายแข็งแรง เสริมประสิทธภาพทั้งอวัยวะภายในและภายนอก นอกจากนั้น
HGH ยังช่วยบาลานซ์ฮอร์โมนต่างๆในร่างกาย ให้สมดุลสิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยหลักในการทาํ ให้สุขภาพทางเพศของคุณสมบูรณ์ไมว่าจะเป็นเรื่องความตื่นนตัวทางเพศท่ีมากข้ึน ของความฟิตท่ีมากข้ึน ระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน และแน่นอนท่ีสุดคือ จำนวนครั้งท่ีมากข้ึน
เปล่ียนเป็นคนใหม่

่ีแขง็แกร่งและน่าหลงใหล ดว้ ย HGHสร้างมวลกล้ามเนื้อ

เราทุกคนรู้ว่าโปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมกล้ามเนื้อและสิ่งนี้ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can increase muscle mass (popular in bodybuilders).

เราต่างก็รู้ว่าโปรตีนคือสารอาหารสำคัญ ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ HGH คือฮอร์โมนสำคัญ ที่ช่วยเพิ่มปริมาณการแบ่งเซลล์ของกล้ามเนื้อ ให้ทวีคูณมากยิ่งขึ้นและนำพาโปรตีนเข้าสู่กล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ HGH จึงช่วยส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น หลังจากออกกำลังกายอย่างหนัก HGH ย่นระยะเวลาในการพักฟื้นให้สั้นลง ทำให้นักกีฬาสามารถ กลับมาออกกำลังกายซ้ำในกล้ามเนื้อส่วนเดิม ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


เผาผลาญไขมัน

HGH เป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการส่งเสริมและกระตุ้นการเผาผลาญของเราแม้ในขณะที่ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can burn fat more productively.

HGH คือฮอร์โมน ที่เพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย แม้ในขณะที่ร่างกายพักผ่อน HGH ช่วยให้เกิดการเผาผลาญขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหมือนตอนที่เราเป็นเด็กที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน ไขมันคือพลังงานสะสมในรูปแบบพลังงานส่วนเกิน ที่ HGH สามารถเผาผลาญออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอสุดพิเศษ!

สำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

Sold out

Quick View

Proviron 25 mg Tablet

$29.63 – $355.55
เลือกรูปแบบ

Sold out

Quick View

NEBIDO 250 mg /ml

$251.85 – $2,222.22
เลือกรูปแบบ


Quick View

Nolvadex-D 20 mg

$29.63
หยิบใส่ตะกร้า

Sold out

Quick View

Pregnyl (HCG) ® 5000 I.U

$74.07 – $711.11
เลือกรูปแบบ

รีวิวจากลูกค้าของเรา

ความคิดเห็นจริงจากผู้ใช้งานจริง
ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อของฉันและทำให้แข็งแรง
Ben
Ben
ขอบคุณมาก ทุกอย่างยอดเยี่ยม และ มาในกล่องที่ใหญ่และเย็น
Chris
Chris
ขอบคุณสำหรับสินค้าของแท้และบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม
Tom
Tom
สุขภาพของผมดีขึ้นและรู้สึกเด็กลง
Jeff
Jeff
Previous
Next

รายละเอียดเกี่ยวกับ

การจัดส่งสินค้า

พื้นที่กรุงเทพฯ

ส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว เพียง 3 ชม. ในพื้นที่กรุงเทพฯ

จังหวัดต่างๆในประเทศไทย

หัวหิน พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ หรือจังหวัดอื่นๆในไทยจะจัดส่งโดย Kerry express หรือ Air cargo

ต่างประเทศ

จัดส่งไปต่างประเทศ EMS (3-7 วัน ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง) โดย Express courier UPS 

ให้คำแนะนำส่วนบุคคล

เรามีบริการให้คำแนะนำการใช้งานสำหรับส่วนบุคคลฟรี

FREE!! 40 sets of needles and alcohol pad.

หมายเหตุ1: ไม่มีค่าส่งสินค้าเพิ่มเติมสำหรับการส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ
สำหรับการส่งสินค้าไปต่างประเทศ คิดตามระยะทางจริง

หมายเหตุ2: สินค้าของเราทุกกล่อง ถูกแพ็คด้วยความใส่ใจ
และถูกควบคุมอุณหภูมิในแพ็กเกจถนอมความเย็น
เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งถึงมือลูกค้าทุกๆ กล่อง มีคุณภาพที่ดีที่สุด

ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condim sem rhoncus quam semper libero sit amet adipiscing.เพิ่มความสูง

HGH มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและการพัฒนาของร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม

HGH can increase height

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Productsโกรทฮอร์โมน หรือ HGH
คือ ฮอร์โมนเจริญวัย
ที่ถูกสร้างขึ้นตอนเราหลับ

HGH สามารถ ควบคุมระดับน้ำตาล ให้คงที่ได้เป็นอย่างดี

เนื่องจาก HGH มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับอินซูลิน จึงมีคุณสมบัติ ในการจัดการกับระดับน้ำตาลส่วนเกินให้เป็นปรกติ 

สำหรับบุคคลทั่วไป และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน HGH จะช่วยให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และได้รับอินซูลินอยู่แล้ว ถึงแม้ว่า HGH จะมีประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี แต่ผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นต้องปรึกษากับแพทย์ของคุณ ก่อนตัดสินใจเพิ่ม HGH

ทําให้เราอายุยืน เด็กลง

HGH เป็นหนึ่งในฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ที่มีหน้าที่ในการเจริญเติบโตซ่อมแซมและบำรุงรักษา …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can maintain longevity and make you more youthful and radiant forever.

HGH เป็นฮอร์โมนสำคัญของมนุษย์ทุกคน ทำให้เราเติบโต ซ่อมแซมและเสริมสร้าง กล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็น เนื้อเยื่อต่างๆ ไปจนถึงเส้นผมและผิวหนังของเรา อายุที่มากขึ้นทำให้ HGH ในร่างกายของเราลดน้อยลง การเพิ่ม HGH เข้าไปจึงเป็นเสมือนการย้อนเวลากลับไปเมื่อครั้งที่เรายังเป็นวัยรุ่น ความสดใส ความตึงกระชับในทุกสัดส่วน ผิวที่เต็มไปด้วยความชุ่มชื้นและมีชีวิตชีวา ความร่าเริงและพละกำลังของเรา จะกลับมา สิ่งเหล่านี้สามารถคาดหวังจากการเพิ่ม HGH ได้อย่างแน่นอน


ผิวสวยสุขภาพดี

HGH เป็นสูตรหลักในการซ่อมแซมเซลล์และส่งมอบสารอาหารที่จำเป็นต่อเซลล์ผิว ผิวที่ไร้ที่ติคือ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can help your skin beautiful and healthy.

HGH คือตัวการสำคัญ ในการช่วยซ่อมแซม และนำสารอาหารที่จำเป็น เข้าสู่เซลล์ผิว

ผิวที่สวยคือสุดยอดปราถนา ของ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย HGH สามารถทำให้ผิวคุณดูดี สวย เปล่งปลั่ง อ่อนเยาว์ แลดูย้อนวัยอย่างเห็นได้ชัดเพิ่มความสูง

HGH มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและการพัฒนาของร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม

HGH can increase height

HGH มีหน้าที่หลักสำคัญ ในการทำให้ร่างกายการเจริญเติบโต ตั้งแต่วัยทารก จนถึงวัยหนุ่มสาว มนุษย์เราต้องอาศัย HGH กันทุกคน GHD หรือภาวะการขาดฮอร์โมนเจริญเติบโต (Growth Hormone Deficiency) ส่งผลให้เด็กที่เป็นภาวะนี้ มีความสูงต่ำกว่าเกณฑ์ เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นช้า ร่ายกายไม่สมส่วน การเพิ่ม HGH ให้กับร่างกาย เพื่อให้อยู่ในปริมาณที่ปรกติ จึงเป็นทางออกเดียวที่จะรักษาโรคภัยเหล่านี้ได้ ในคนปรกติ และกระดูกยังไม่ปิด แต่อยากเพิ่มความสูง HGH จึงถือเป็นคำตอบสุดท้ายที่คาดหวังผลลัพธ์ได้อย่างแน่นอน


สมรรถภาพทางเพศ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า HGH มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม

HGH can multiply sexual function.

อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า HGH คือฮอร์โมนท่ีทำให้ร่างกายแข็งแรง เสริมประสิทธภาพทั้งอวัยวะภายในและภายนอก นอกจากนั้น
HGH ยังช่วยบาลานซ์ฮอร์โมนต่างๆในร่างกาย ให้สมดุลสิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยหลักในการทาํ ให้สุขภาพทางเพศของคุณสมบูรณ์ไมว่าจะเป็นเรื่องความตื่นนตัวทางเพศท่ีมากข้ึน ของความฟิตท่ีมากข้ึน ระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน และแน่นอนท่ีสุดคือ จำนวนครั้งท่ีมากข้ึน
เปล่ียนเป็นคนใหม่

่ีแขง็แกร่งและน่าหลงใหล ดว้ ย HGHสร้างมวลกล้ามเนื้อ

เราทุกคนรู้ว่าโปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมกล้ามเนื้อและสิ่งนี้ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can increase muscle mass (popular in bodybuilders).

เราต่างก็รู้ว่าโปรตีนคือสารอาหารสำคัญ ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ HGH คือฮอร์โมนสำคัญ ที่ช่วยเพิ่มปริมาณการแบ่งเซลล์ของกล้ามเนื้อ ให้ทวีคูณมากยิ่งขึ้นและนำพาโปรตีนเข้าสู่กล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ HGH จึงช่วยส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น หลังจากออกกำลังกายอย่างหนัก HGH ย่นระยะเวลาในการพักฟื้นให้สั้นลง ทำให้นักกีฬาสามารถ กลับมาออกกำลังกายซ้ำในกล้ามเนื้อส่วนเดิม ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


เผาผลาญไขมัน

HGH เป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการส่งเสริมและกระตุ้นการเผาผลาญของเราแม้ในขณะที่ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can burn fat more productively.

HGH คือฮอร์โมน ที่เพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย แม้ในขณะที่ร่างกายพักผ่อน HGH ช่วยให้เกิดการเผาผลาญขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหมือนตอนที่เราเป็นเด็กที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน ไขมันคือพลังงานสะสมในรูปแบบพลังงานส่วนเกิน ที่ HGH สามารถเผาผลาญออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอสุดพิเศษ!

สำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

Sold out

Quick View

Proviron 25 mg Tablet

$29.63 – $355.55
เลือกรูปแบบ

Sold out

Quick View

NEBIDO 250 mg /ml

$251.85 – $2,222.22
เลือกรูปแบบ


Quick View

Nolvadex-D 20 mg

$29.63
หยิบใส่ตะกร้า

Sold out

Quick View

Pregnyl (HCG) ® 5000 I.U

$74.07 – $711.11
เลือกรูปแบบ

รีวิวจากลูกค้าของเรา

ความคิดเห็นจริงจากผู้ใช้งานจริง
ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อของฉันและทำให้แข็งแรง
Ben
Ben
ขอบคุณมาก ทุกอย่างยอดเยี่ยม และ มาในกล่องที่ใหญ่และเย็น
Chris
Chris
ขอบคุณสำหรับสินค้าของแท้และบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม
Tom
Tom
สุขภาพของผมดีขึ้นและรู้สึกเด็กลง
Jeff
Jeff
Previous
Next

รายละเอียดเกี่ยวกับ

การจัดส่งสินค้า

พื้นที่กรุงเทพฯ

ส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว เพียง 3 ชม. ในพื้นที่กรุงเทพฯ

จังหวัดต่างๆในประเทศไทย

หัวหิน พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ หรือจังหวัดอื่นๆในไทยจะจัดส่งโดย Kerry express หรือ Air cargo

ต่างประเทศ

จัดส่งไปต่างประเทศ EMS (3-7 วัน ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง) โดย Express courier UPS 

ให้คำแนะนำส่วนบุคคล

เรามีบริการให้คำแนะนำการใช้งานสำหรับส่วนบุคคลฟรี

FREE!! 40 sets of needles and alcohol pad.

หมายเหตุ1: ไม่มีค่าส่งสินค้าเพิ่มเติมสำหรับการส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ
สำหรับการส่งสินค้าไปต่างประเทศ คิดตามระยะทางจริง

หมายเหตุ2: สินค้าของเราทุกกล่อง ถูกแพ็คด้วยความใส่ใจ
และถูกควบคุมอุณหภูมิในแพ็กเกจถนอมความเย็น
เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งถึงมือลูกค้าทุกๆ กล่อง มีคุณภาพที่ดีที่สุด

ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condim sem rhoncus quam semper libero sit amet adipiscing.


สมรรถภาพทางเพศ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า HGH มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม

HGH can multiply sexual function.

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Productsโกรทฮอร์โมน หรือ HGH
คือ ฮอร์โมนเจริญวัย
ที่ถูกสร้างขึ้นตอนเราหลับ

HGH สามารถ ควบคุมระดับน้ำตาล ให้คงที่ได้เป็นอย่างดี

เนื่องจาก HGH มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับอินซูลิน จึงมีคุณสมบัติ ในการจัดการกับระดับน้ำตาลส่วนเกินให้เป็นปรกติ 

สำหรับบุคคลทั่วไป และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน HGH จะช่วยให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และได้รับอินซูลินอยู่แล้ว ถึงแม้ว่า HGH จะมีประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี แต่ผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นต้องปรึกษากับแพทย์ของคุณ ก่อนตัดสินใจเพิ่ม HGH

ทําให้เราอายุยืน เด็กลง

HGH เป็นหนึ่งในฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ที่มีหน้าที่ในการเจริญเติบโตซ่อมแซมและบำรุงรักษา …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can maintain longevity and make you more youthful and radiant forever.

HGH เป็นฮอร์โมนสำคัญของมนุษย์ทุกคน ทำให้เราเติบโต ซ่อมแซมและเสริมสร้าง กล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็น เนื้อเยื่อต่างๆ ไปจนถึงเส้นผมและผิวหนังของเรา อายุที่มากขึ้นทำให้ HGH ในร่างกายของเราลดน้อยลง การเพิ่ม HGH เข้าไปจึงเป็นเสมือนการย้อนเวลากลับไปเมื่อครั้งที่เรายังเป็นวัยรุ่น ความสดใส ความตึงกระชับในทุกสัดส่วน ผิวที่เต็มไปด้วยความชุ่มชื้นและมีชีวิตชีวา ความร่าเริงและพละกำลังของเรา จะกลับมา สิ่งเหล่านี้สามารถคาดหวังจากการเพิ่ม HGH ได้อย่างแน่นอน


ผิวสวยสุขภาพดี

HGH เป็นสูตรหลักในการซ่อมแซมเซลล์และส่งมอบสารอาหารที่จำเป็นต่อเซลล์ผิว ผิวที่ไร้ที่ติคือ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can help your skin beautiful and healthy.

HGH คือตัวการสำคัญ ในการช่วยซ่อมแซม และนำสารอาหารที่จำเป็น เข้าสู่เซลล์ผิว

ผิวที่สวยคือสุดยอดปราถนา ของ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย HGH สามารถทำให้ผิวคุณดูดี สวย เปล่งปลั่ง อ่อนเยาว์ แลดูย้อนวัยอย่างเห็นได้ชัดเพิ่มความสูง

HGH มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและการพัฒนาของร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม

HGH can increase height

HGH มีหน้าที่หลักสำคัญ ในการทำให้ร่างกายการเจริญเติบโต ตั้งแต่วัยทารก จนถึงวัยหนุ่มสาว มนุษย์เราต้องอาศัย HGH กันทุกคน GHD หรือภาวะการขาดฮอร์โมนเจริญเติบโต (Growth Hormone Deficiency) ส่งผลให้เด็กที่เป็นภาวะนี้ มีความสูงต่ำกว่าเกณฑ์ เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นช้า ร่ายกายไม่สมส่วน การเพิ่ม HGH ให้กับร่างกาย เพื่อให้อยู่ในปริมาณที่ปรกติ จึงเป็นทางออกเดียวที่จะรักษาโรคภัยเหล่านี้ได้ ในคนปรกติ และกระดูกยังไม่ปิด แต่อยากเพิ่มความสูง HGH จึงถือเป็นคำตอบสุดท้ายที่คาดหวังผลลัพธ์ได้อย่างแน่นอน


สมรรถภาพทางเพศ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า HGH มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม

HGH can multiply sexual function.

อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า HGH คือฮอร์โมนท่ีทำให้ร่างกายแข็งแรง เสริมประสิทธภาพทั้งอวัยวะภายในและภายนอก นอกจากนั้น
HGH ยังช่วยบาลานซ์ฮอร์โมนต่างๆในร่างกาย ให้สมดุลสิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยหลักในการทาํ ให้สุขภาพทางเพศของคุณสมบูรณ์ไมว่าจะเป็นเรื่องความตื่นนตัวทางเพศท่ีมากข้ึน ของความฟิตท่ีมากข้ึน ระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน และแน่นอนท่ีสุดคือ จำนวนครั้งท่ีมากข้ึน
เปล่ียนเป็นคนใหม่

่ีแขง็แกร่งและน่าหลงใหล ดว้ ย HGHสร้างมวลกล้ามเนื้อ

เราทุกคนรู้ว่าโปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมกล้ามเนื้อและสิ่งนี้ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can increase muscle mass (popular in bodybuilders).

เราต่างก็รู้ว่าโปรตีนคือสารอาหารสำคัญ ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ HGH คือฮอร์โมนสำคัญ ที่ช่วยเพิ่มปริมาณการแบ่งเซลล์ของกล้ามเนื้อ ให้ทวีคูณมากยิ่งขึ้นและนำพาโปรตีนเข้าสู่กล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ HGH จึงช่วยส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น หลังจากออกกำลังกายอย่างหนัก HGH ย่นระยะเวลาในการพักฟื้นให้สั้นลง ทำให้นักกีฬาสามารถ กลับมาออกกำลังกายซ้ำในกล้ามเนื้อส่วนเดิม ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


เผาผลาญไขมัน

HGH เป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการส่งเสริมและกระตุ้นการเผาผลาญของเราแม้ในขณะที่ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can burn fat more productively.

HGH คือฮอร์โมน ที่เพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย แม้ในขณะที่ร่างกายพักผ่อน HGH ช่วยให้เกิดการเผาผลาญขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหมือนตอนที่เราเป็นเด็กที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน ไขมันคือพลังงานสะสมในรูปแบบพลังงานส่วนเกิน ที่ HGH สามารถเผาผลาญออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอสุดพิเศษ!

สำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

Sold out

Quick View

Proviron 25 mg Tablet

$29.63 – $355.55
เลือกรูปแบบ

Sold out

Quick View

NEBIDO 250 mg /ml

$251.85 – $2,222.22
เลือกรูปแบบ


Quick View

Nolvadex-D 20 mg

$29.63
หยิบใส่ตะกร้า

Sold out

Quick View

Pregnyl (HCG) ® 5000 I.U

$74.07 – $711.11
เลือกรูปแบบ

รีวิวจากลูกค้าของเรา

ความคิดเห็นจริงจากผู้ใช้งานจริง
ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อของฉันและทำให้แข็งแรง
Ben
Ben
ขอบคุณมาก ทุกอย่างยอดเยี่ยม และ มาในกล่องที่ใหญ่และเย็น
Chris
Chris
ขอบคุณสำหรับสินค้าของแท้และบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม
Tom
Tom
สุขภาพของผมดีขึ้นและรู้สึกเด็กลง
Jeff
Jeff
Previous
Next

รายละเอียดเกี่ยวกับ

การจัดส่งสินค้า

พื้นที่กรุงเทพฯ

ส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว เพียง 3 ชม. ในพื้นที่กรุงเทพฯ

จังหวัดต่างๆในประเทศไทย

หัวหิน พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ หรือจังหวัดอื่นๆในไทยจะจัดส่งโดย Kerry express หรือ Air cargo

ต่างประเทศ

จัดส่งไปต่างประเทศ EMS (3-7 วัน ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง) โดย Express courier UPS 

ให้คำแนะนำส่วนบุคคล

เรามีบริการให้คำแนะนำการใช้งานสำหรับส่วนบุคคลฟรี

FREE!! 40 sets of needles and alcohol pad.

หมายเหตุ1: ไม่มีค่าส่งสินค้าเพิ่มเติมสำหรับการส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ
สำหรับการส่งสินค้าไปต่างประเทศ คิดตามระยะทางจริง

หมายเหตุ2: สินค้าของเราทุกกล่อง ถูกแพ็คด้วยความใส่ใจ
และถูกควบคุมอุณหภูมิในแพ็กเกจถนอมความเย็น
เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งถึงมือลูกค้าทุกๆ กล่อง มีคุณภาพที่ดีที่สุด

ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condim sem rhoncus quam semper libero sit amet adipiscing.


สร้างมวลกล้ามเนื้อ

เราทุกคนรู้ว่าโปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมกล้ามเนื้อและสิ่งนี้ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can increase muscle mass (popular in bodybuilders).

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Productsโกรทฮอร์โมน หรือ HGH
คือ ฮอร์โมนเจริญวัย
ที่ถูกสร้างขึ้นตอนเราหลับ

HGH สามารถ ควบคุมระดับน้ำตาล ให้คงที่ได้เป็นอย่างดี

เนื่องจาก HGH มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับอินซูลิน จึงมีคุณสมบัติ ในการจัดการกับระดับน้ำตาลส่วนเกินให้เป็นปรกติ 

สำหรับบุคคลทั่วไป และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน HGH จะช่วยให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และได้รับอินซูลินอยู่แล้ว ถึงแม้ว่า HGH จะมีประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี แต่ผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นต้องปรึกษากับแพทย์ของคุณ ก่อนตัดสินใจเพิ่ม HGH

ทําให้เราอายุยืน เด็กลง

HGH เป็นหนึ่งในฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ที่มีหน้าที่ในการเจริญเติบโตซ่อมแซมและบำรุงรักษา …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can maintain longevity and make you more youthful and radiant forever.

HGH เป็นฮอร์โมนสำคัญของมนุษย์ทุกคน ทำให้เราเติบโต ซ่อมแซมและเสริมสร้าง กล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็น เนื้อเยื่อต่างๆ ไปจนถึงเส้นผมและผิวหนังของเรา อายุที่มากขึ้นทำให้ HGH ในร่างกายของเราลดน้อยลง การเพิ่ม HGH เข้าไปจึงเป็นเสมือนการย้อนเวลากลับไปเมื่อครั้งที่เรายังเป็นวัยรุ่น ความสดใส ความตึงกระชับในทุกสัดส่วน ผิวที่เต็มไปด้วยความชุ่มชื้นและมีชีวิตชีวา ความร่าเริงและพละกำลังของเรา จะกลับมา สิ่งเหล่านี้สามารถคาดหวังจากการเพิ่ม HGH ได้อย่างแน่นอน


ผิวสวยสุขภาพดี

HGH เป็นสูตรหลักในการซ่อมแซมเซลล์และส่งมอบสารอาหารที่จำเป็นต่อเซลล์ผิว ผิวที่ไร้ที่ติคือ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can help your skin beautiful and healthy.

HGH คือตัวการสำคัญ ในการช่วยซ่อมแซม และนำสารอาหารที่จำเป็น เข้าสู่เซลล์ผิว

ผิวที่สวยคือสุดยอดปราถนา ของ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย HGH สามารถทำให้ผิวคุณดูดี สวย เปล่งปลั่ง อ่อนเยาว์ แลดูย้อนวัยอย่างเห็นได้ชัดเพิ่มความสูง

HGH มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและการพัฒนาของร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม

HGH can increase height

HGH มีหน้าที่หลักสำคัญ ในการทำให้ร่างกายการเจริญเติบโต ตั้งแต่วัยทารก จนถึงวัยหนุ่มสาว มนุษย์เราต้องอาศัย HGH กันทุกคน GHD หรือภาวะการขาดฮอร์โมนเจริญเติบโต (Growth Hormone Deficiency) ส่งผลให้เด็กที่เป็นภาวะนี้ มีความสูงต่ำกว่าเกณฑ์ เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นช้า ร่ายกายไม่สมส่วน การเพิ่ม HGH ให้กับร่างกาย เพื่อให้อยู่ในปริมาณที่ปรกติ จึงเป็นทางออกเดียวที่จะรักษาโรคภัยเหล่านี้ได้ ในคนปรกติ และกระดูกยังไม่ปิด แต่อยากเพิ่มความสูง HGH จึงถือเป็นคำตอบสุดท้ายที่คาดหวังผลลัพธ์ได้อย่างแน่นอน


สมรรถภาพทางเพศ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า HGH มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม

HGH can multiply sexual function.

อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า HGH คือฮอร์โมนท่ีทำให้ร่างกายแข็งแรง เสริมประสิทธภาพทั้งอวัยวะภายในและภายนอก นอกจากนั้น
HGH ยังช่วยบาลานซ์ฮอร์โมนต่างๆในร่างกาย ให้สมดุลสิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยหลักในการทาํ ให้สุขภาพทางเพศของคุณสมบูรณ์ไมว่าจะเป็นเรื่องความตื่นนตัวทางเพศท่ีมากข้ึน ของความฟิตท่ีมากข้ึน ระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน และแน่นอนท่ีสุดคือ จำนวนครั้งท่ีมากข้ึน
เปล่ียนเป็นคนใหม่

่ีแขง็แกร่งและน่าหลงใหล ดว้ ย HGHสร้างมวลกล้ามเนื้อ

เราทุกคนรู้ว่าโปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมกล้ามเนื้อและสิ่งนี้ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can increase muscle mass (popular in bodybuilders).

เราต่างก็รู้ว่าโปรตีนคือสารอาหารสำคัญ ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ HGH คือฮอร์โมนสำคัญ ที่ช่วยเพิ่มปริมาณการแบ่งเซลล์ของกล้ามเนื้อ ให้ทวีคูณมากยิ่งขึ้นและนำพาโปรตีนเข้าสู่กล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ HGH จึงช่วยส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น หลังจากออกกำลังกายอย่างหนัก HGH ย่นระยะเวลาในการพักฟื้นให้สั้นลง ทำให้นักกีฬาสามารถ กลับมาออกกำลังกายซ้ำในกล้ามเนื้อส่วนเดิม ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


เผาผลาญไขมัน

HGH เป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการส่งเสริมและกระตุ้นการเผาผลาญของเราแม้ในขณะที่ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can burn fat more productively.

HGH คือฮอร์โมน ที่เพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย แม้ในขณะที่ร่างกายพักผ่อน HGH ช่วยให้เกิดการเผาผลาญขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหมือนตอนที่เราเป็นเด็กที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน ไขมันคือพลังงานสะสมในรูปแบบพลังงานส่วนเกิน ที่ HGH สามารถเผาผลาญออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอสุดพิเศษ!

สำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

Sold out

Quick View

Proviron 25 mg Tablet

$29.63 – $355.55
เลือกรูปแบบ

Sold out

Quick View

NEBIDO 250 mg /ml

$251.85 – $2,222.22
เลือกรูปแบบ


Quick View

Nolvadex-D 20 mg

$29.63
หยิบใส่ตะกร้า

Sold out

Quick View

Pregnyl (HCG) ® 5000 I.U

$74.07 – $711.11
เลือกรูปแบบ

รีวิวจากลูกค้าของเรา

ความคิดเห็นจริงจากผู้ใช้งานจริง
ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อของฉันและทำให้แข็งแรง
Ben
Ben
ขอบคุณมาก ทุกอย่างยอดเยี่ยม และ มาในกล่องที่ใหญ่และเย็น
Chris
Chris
ขอบคุณสำหรับสินค้าของแท้และบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม
Tom
Tom
สุขภาพของผมดีขึ้นและรู้สึกเด็กลง
Jeff
Jeff
Previous
Next

รายละเอียดเกี่ยวกับ

การจัดส่งสินค้า

พื้นที่กรุงเทพฯ

ส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว เพียง 3 ชม. ในพื้นที่กรุงเทพฯ

จังหวัดต่างๆในประเทศไทย

หัวหิน พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ หรือจังหวัดอื่นๆในไทยจะจัดส่งโดย Kerry express หรือ Air cargo

ต่างประเทศ

จัดส่งไปต่างประเทศ EMS (3-7 วัน ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง) โดย Express courier UPS 

ให้คำแนะนำส่วนบุคคล

เรามีบริการให้คำแนะนำการใช้งานสำหรับส่วนบุคคลฟรี

FREE!! 40 sets of needles and alcohol pad.

หมายเหตุ1: ไม่มีค่าส่งสินค้าเพิ่มเติมสำหรับการส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ
สำหรับการส่งสินค้าไปต่างประเทศ คิดตามระยะทางจริง

หมายเหตุ2: สินค้าของเราทุกกล่อง ถูกแพ็คด้วยความใส่ใจ
และถูกควบคุมอุณหภูมิในแพ็กเกจถนอมความเย็น
เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งถึงมือลูกค้าทุกๆ กล่อง มีคุณภาพที่ดีที่สุด

ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condim sem rhoncus quam semper libero sit amet adipiscing.


เผาผลาญไขมัน

HGH เป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการส่งเสริมและกระตุ้นการเผาผลาญของเราแม้ในขณะที่ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can burn fat more productively.

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Products

 • คำตอบสุดท้าย

  แห่งความเยาว์วัย
  HGH ฉีดแล้ว เด็กจริง สูงจริง ผอมจริง คอนเฟิร์ม

  View Productsโกรทฮอร์โมน หรือ HGH
คือ ฮอร์โมนเจริญวัย
ที่ถูกสร้างขึ้นตอนเราหลับ

HGH สามารถ ควบคุมระดับน้ำตาล ให้คงที่ได้เป็นอย่างดี

เนื่องจาก HGH มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับอินซูลิน จึงมีคุณสมบัติ ในการจัดการกับระดับน้ำตาลส่วนเกินให้เป็นปรกติ 

สำหรับบุคคลทั่วไป และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน HGH จะช่วยให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และได้รับอินซูลินอยู่แล้ว ถึงแม้ว่า HGH จะมีประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี แต่ผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นต้องปรึกษากับแพทย์ของคุณ ก่อนตัดสินใจเพิ่ม HGH

ทําให้เราอายุยืน เด็กลง

HGH เป็นหนึ่งในฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ที่มีหน้าที่ในการเจริญเติบโตซ่อมแซมและบำรุงรักษา …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can maintain longevity and make you more youthful and radiant forever.

HGH เป็นฮอร์โมนสำคัญของมนุษย์ทุกคน ทำให้เราเติบโต ซ่อมแซมและเสริมสร้าง กล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็น เนื้อเยื่อต่างๆ ไปจนถึงเส้นผมและผิวหนังของเรา อายุที่มากขึ้นทำให้ HGH ในร่างกายของเราลดน้อยลง การเพิ่ม HGH เข้าไปจึงเป็นเสมือนการย้อนเวลากลับไปเมื่อครั้งที่เรายังเป็นวัยรุ่น ความสดใส ความตึงกระชับในทุกสัดส่วน ผิวที่เต็มไปด้วยความชุ่มชื้นและมีชีวิตชีวา ความร่าเริงและพละกำลังของเรา จะกลับมา สิ่งเหล่านี้สามารถคาดหวังจากการเพิ่ม HGH ได้อย่างแน่นอน


ผิวสวยสุขภาพดี

HGH เป็นสูตรหลักในการซ่อมแซมเซลล์และส่งมอบสารอาหารที่จำเป็นต่อเซลล์ผิว ผิวที่ไร้ที่ติคือ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can help your skin beautiful and healthy.

HGH คือตัวการสำคัญ ในการช่วยซ่อมแซม และนำสารอาหารที่จำเป็น เข้าสู่เซลล์ผิว

ผิวที่สวยคือสุดยอดปราถนา ของ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย HGH สามารถทำให้ผิวคุณดูดี สวย เปล่งปลั่ง อ่อนเยาว์ แลดูย้อนวัยอย่างเห็นได้ชัดเพิ่มความสูง

HGH มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและการพัฒนาของร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม

HGH can increase height

HGH มีหน้าที่หลักสำคัญ ในการทำให้ร่างกายการเจริญเติบโต ตั้งแต่วัยทารก จนถึงวัยหนุ่มสาว มนุษย์เราต้องอาศัย HGH กันทุกคน GHD หรือภาวะการขาดฮอร์โมนเจริญเติบโต (Growth Hormone Deficiency) ส่งผลให้เด็กที่เป็นภาวะนี้ มีความสูงต่ำกว่าเกณฑ์ เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นช้า ร่ายกายไม่สมส่วน การเพิ่ม HGH ให้กับร่างกาย เพื่อให้อยู่ในปริมาณที่ปรกติ จึงเป็นทางออกเดียวที่จะรักษาโรคภัยเหล่านี้ได้ ในคนปรกติ และกระดูกยังไม่ปิด แต่อยากเพิ่มความสูง HGH จึงถือเป็นคำตอบสุดท้ายที่คาดหวังผลลัพธ์ได้อย่างแน่นอน


สมรรถภาพทางเพศ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า HGH มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม

HGH can multiply sexual function.

อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า HGH คือฮอร์โมนท่ีทำให้ร่างกายแข็งแรง เสริมประสิทธภาพทั้งอวัยวะภายในและภายนอก นอกจากนั้น
HGH ยังช่วยบาลานซ์ฮอร์โมนต่างๆในร่างกาย ให้สมดุลสิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยหลักในการทาํ ให้สุขภาพทางเพศของคุณสมบูรณ์ไมว่าจะเป็นเรื่องความตื่นนตัวทางเพศท่ีมากข้ึน ของความฟิตท่ีมากข้ึน ระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน และแน่นอนท่ีสุดคือ จำนวนครั้งท่ีมากข้ึน
เปล่ียนเป็นคนใหม่

่ีแขง็แกร่งและน่าหลงใหล ดว้ ย HGHสร้างมวลกล้ามเนื้อ

เราทุกคนรู้ว่าโปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมกล้ามเนื้อและสิ่งนี้ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can increase muscle mass (popular in bodybuilders).

เราต่างก็รู้ว่าโปรตีนคือสารอาหารสำคัญ ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ HGH คือฮอร์โมนสำคัญ ที่ช่วยเพิ่มปริมาณการแบ่งเซลล์ของกล้ามเนื้อ ให้ทวีคูณมากยิ่งขึ้นและนำพาโปรตีนเข้าสู่กล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ HGH จึงช่วยส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น หลังจากออกกำลังกายอย่างหนัก HGH ย่นระยะเวลาในการพักฟื้นให้สั้นลง ทำให้นักกีฬาสามารถ กลับมาออกกำลังกายซ้ำในกล้ามเนื้อส่วนเดิม ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


เผาผลาญไขมัน

HGH เป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการส่งเสริมและกระตุ้นการเผาผลาญของเราแม้ในขณะที่ …

อ่านเพิ่มเติม

HGH can burn fat more productively.

HGH คือฮอร์โมน ที่เพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย แม้ในขณะที่ร่างกายพักผ่อน HGH ช่วยให้เกิดการเผาผลาญขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหมือนตอนที่เราเป็นเด็กที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน ไขมันคือพลังงานสะสมในรูปแบบพลังงานส่วนเกิน ที่ HGH สามารถเผาผลาญออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอสุดพิเศษ!

สำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

Sold out

Quick View

Proviron 25 mg Tablet

$29.63 – $355.55
เลือกรูปแบบ

Sold out

Quick View

NEBIDO 250 mg /ml

$251.85 – $2,222.22
เลือกรูปแบบ


Quick View

Nolvadex-D 20 mg

$29.63
หยิบใส่ตะกร้า

Sold out

Quick View

Pregnyl (HCG) ® 5000 I.U

$74.07 – $711.11
เลือกรูปแบบ

รีวิวจากลูกค้าของเรา

ความคิดเห็นจริงจากผู้ใช้งานจริง
ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อของฉันและทำให้แข็งแรง
Ben
Ben
ขอบคุณมาก ทุกอย่างยอดเยี่ยม และ มาในกล่องที่ใหญ่และเย็น
Chris
Chris
ขอบคุณสำหรับสินค้าของแท้และบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม
Tom
Tom
สุขภาพของผมดีขึ้นและรู้สึกเด็กลง
Jeff
Jeff
Previous
Next

รายละเอียดเกี่ยวกับ

การจัดส่งสินค้า

พื้นที่กรุงเทพฯ

ส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว เพียง 3 ชม. ในพื้นที่กรุงเทพฯ

จังหวัดต่างๆในประเทศไทย

หัวหิน พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ หรือจังหวัดอื่นๆในไทยจะจัดส่งโดย Kerry express หรือ Air cargo

ต่างประเทศ

จัดส่งไปต่างประเทศ EMS (3-7 วัน ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง) โดย Express courier UPS 

ให้คำแนะนำส่วนบุคคล

เรามีบริการให้คำแนะนำการใช้งานสำหรับส่วนบุคคลฟรี

FREE!! 40 sets of needles and alcohol pad.

หมายเหตุ1: ไม่มีค่าส่งสินค้าเพิ่มเติมสำหรับการส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ
สำหรับการส่งสินค้าไปต่างประเทศ คิดตามระยะทางจริง

หมายเหตุ2: สินค้าของเราทุกกล่อง ถูกแพ็คด้วยความใส่ใจ
และถูกควบคุมอุณหภูมิในแพ็กเกจถนอมความเย็น
เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งถึงมือลูกค้าทุกๆ กล่อง มีคุณภาพที่ดีที่สุด

ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condim sem rhoncus quam semper libero sit amet adipiscing.


ข้อเสนอสุดพิเศษ!

สำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

Sold out

Quick View

Proviron 25 mg Tablet

$29.63 – $355.55
เลือกรูปแบบ

Sold out

Quick View

NEBIDO 250 mg /ml

$251.85 – $2,222.22
เลือกรูปแบบ


Quick View

Nolvadex-D 20 mg

$29.63
หยิบใส่ตะกร้า

Sold out

Quick View

Pregnyl (HCG) ® 5000 I.U

$74.07 – $711.11
เลือกรูปแบบ

รีวิวจากลูกค้าของเรา

ความคิดเห็นจริงจากผู้ใช้งานจริง
ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อของฉันและทำให้แข็งแรง
Ben
Ben
ขอบคุณมาก ทุกอย่างยอดเยี่ยม และ มาในกล่องที่ใหญ่และเย็น
Chris
Chris
ขอบคุณสำหรับสินค้าของแท้และบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม
Tom
Tom
สุขภาพของผมดีขึ้นและรู้สึกเด็กลง
Jeff
Jeff
Previous
Next
รายละเอียดเกี่ยวกับ

การจัดส่งสินค้า

พื้นที่กรุงเทพฯ

ส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว เพียง 3 ชม. ในพื้นที่กรุงเทพฯ

จังหวัดต่างๆในประเทศไทย

หัวหิน พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ หรือจังหวัดอื่นๆในไทยจะจัดส่งโดย Kerry express หรือ Air cargo

ต่างประเทศ

จัดส่งไปต่างประเทศ EMS (3-7 วัน ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง) โดย Express courier UPS 

ให้คำแนะนำส่วนบุคคล

เรามีบริการให้คำแนะนำการใช้งานสำหรับส่วนบุคคลฟรี

FREE!! 40 sets of needles and alcohol pad.

หมายเหตุ1: ไม่มีค่าส่งสินค้าเพิ่มเติมสำหรับการส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ
สำหรับการส่งสินค้าไปต่างประเทศ คิดตามระยะทางจริง

หมายเหตุ2: สินค้าของเราทุกกล่อง ถูกแพ็คด้วยความใส่ใจ
และถูกควบคุมอุณหภูมิในแพ็กเกจถนอมความเย็น
เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งถึงมือลูกค้าทุกๆ กล่อง มีคุณภาพที่ดีที่สุด

ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condim sem rhoncus quam semper libero sit amet adipiscing.